تصویر کسوف از نگاه ناظر فضایی / عکس
این تصویر زیبا،عبور ماه را از مقابل خورشید و کسوف جزئی توسط
 لبه تاریک آن را نشان می‌دهد

SDO، رصدخانه پویای خورشیدی متعلق به ناسا که از 11ام فوریه امسال وارد مدار شده تا با کمک سه چشم پیشرفته، جزئیات تازه‌ای از حیات خورشید را در منظومه شمسی فاش کند، این تصویر زیبا را ثبت کرده است.

این تصویر زمانی ثبت شده که ماه مستقیما از میان فضاپیما و خورشید عبور کرده است.همانطور که در تصویر می‌بینید لبه تاریک ماه حین عبور، باعث شده کسوف جزئی شکل بگیرد. با استفاده از این تصویر و تصاویر مشابه آن می‌توان اثر انکسار نور را روی بخش‌های اپتیک تلسکوپ‌ها بررسی کرد و انحراف‌های احتمالی را تصحیح نمود.

یکی از دستگاه‌های به کار گرفته شده در این رصدخانه «تصویرساز مغناطیس و هلیوسیسمیک» است که وظیفه اندازه‌گیری نوسانات خورشیدی را به وسیله بررسی میدان‌های مغناطیسی و نوسانات مرئی سطح خورشید در ناحیه همرفتی آن به عهده دارد. بررسی این نوسانات می‌تواند به شناخت اثر خورشید روی زمین و مناطق اطراف آن کمک شایانی کند.