آسمان ناشناخته (unknownsky.mihanblog.com )

http://unknonsky.mihanblog.com

 نحوه پرتاب ماهواره

امروزه تمامی ماهواره ها یا به وسیله موشک در مدار قرار می گیرند و یا به وسیله شاتل تا مدار مورد نظر حمل می شوند و سپس ماهواره از بستر مخصوص خارج و در فضا رها می شوند . در هر دو حالت امکان قرار دادن همزمان چند ماهواره در مدار وجود دارد. به این شرط که با فاصله زمانی رها شوند تا با یکدیگر برخورد نکنند. بسیاری از کشورها و شرکت های جهان از موشک برای در مدار قرار دادن ماهواره های بزرگ و سنگین خود به عنوان یک روش معمول ، اقتصادی و لمن استفاده می کنند.
کار پرتاب ماهواره از پیچیده ترین کارهایی است که بشر تا به امروز موفق به انجام دادن آن شده است. با هم نگاهی اجمالی و ساده به آن خواهیم داشت.

http://unknonsky.mihanblog.com

در بیشتر پرتاب ها ، موشک آماده پرتاب ، مستقیم به سمت بالا نشانه گیری می شود. این باعث می شود که ماهواره بر بتواند با بیشترین سرعت و کمترین مصرف سوخت ممکن عرض اتمسفر را طی کند. : برای قرار دادن یک ماهواره در مدار، به نیروی بسیار زیادی نیاز است. این نیروی عظیم را ماهواره بر (موشک حامل) تولید می کند. ماهواره برای قرار گرفتن در مدار باید در ارتفاعی حدود 200 کیلومتر از سطح زمین به سرعتی بالاتر از 29000 کیلومتر در ساعت برسد. ماهواره برها به شکل موشک های چند مرحله ای، با سوزاندن سوخت شیمیایی، انرژی لازم برای بردن ماهواره به مدار زمین را فراهم می کنند. در نخستین گام، پیشران موشک (موتور) روشن شده، نیروی بالا برنده فراهم می شود. با ایجاد نیروی بالابرنده، ماهواره بر به همراه مخازن سوخت و ماهواره ای که با خود دارد، از زمین جدا شده، به سوی آسمان حرکت می کند.


Share |